Bilgi Bankası
SetuP Yazılım Destek Sayfası > SetuP Yazılım Destek Sayfası > Bilgi Bankası

Yardım ara:


Site Kullanım Koşulları

Çözüm

 HABER YAZILIMI KULLANIM ŞARTLARI

Ekim 2013

 

Siteye erişiminizden veya siteyi kullanımınızdan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz.

 

Taraflar

SetuP; İşbu yazılımın mülki ve telif hakları, yönetimi, işletmesi ve idaresi SetuP Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti’ne (Bundan sonra SetuP diye anılacaktır.) aittir. İlgili yazılıma ve  internet sitesine; http://www.setup.com.tr web adresinden ulaşılmaktadır.

Kullanıcı; Anılan adresteki siteyi ve sitede bulunan yazılımı, gerek ücretli, gerekse ücretsiz paketler dahilinde kullanan, tüm hak ve sorumlulukları kendine ait olmak üzere yeni bir site oluşturan ve bu site üzerinden 3. şahısların erişebileceği muhtelif içerikli yayın yapan kişi ve/veya kurumlar Kullanıcı olarak anılacaktır.

Kullanıcı, siteye erişmekle veya siteyi kullanmakla ve dahi bu site üzerinden hizmet almakla aşağıda belirtilen şartlara uymayı kabul etmektedir. Bu İnternet sitesinin her hangi bir sayfasına bile girilmesi halinde  aşağıda belirtilen şartlar kabul edilmiş sayılır. Bu  şartların kabul edilmemesi durumunda internet sitesine girilmemeli, alınmışsa yazılı müracaatla hizmet iptal edilmelidir.

 

Hak ve Yükümlülükler

SetuP bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal geçerlilik kazanır. Kullanıcı’nın siteyi kullanmaya devam etmesi değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiği anlamına gelmektedir. 

  1. Kullanıcı müracaat esnasında verdiği tüm bilgilerin doğru olduğunu taahhüt eder. SetuP bu bilgilerin doğruluğundan şüphe duyarsa hizmet vermeyi reddedebilir ve/veya ispat için resmi belge isteyebilir. Bu bilgi ve belgeler verilmiş olsa dahi SetuP hizmeti verip vermemekte, verdiyse dilediği zaman durdurmakta  tamamen serbesttir.
  2. Kullanıcı tarafından içeriği oluşturulan yeni site içerisinde aşağıda belirtilen maddeler dahilinde yayın yapılması yasaktır. 

a. Hukuka aykırı, yıldırıcı, tehdit edici, hakaret niteliğinde olan, genel ahlaka aykırı, yakışıksız, edebe aykırı, pornografik, aşağılayıcı, karalayıcı, küfürlü, lekeleyici ve benzeri her türlü bilgi ve görüşler bulunamaz. 

b. Suç teşkil edecek veya suça teşvik edici nitelikte veya ulusal ve uluslararası kanunlara aykırı olan veya başkalarının kişisel haklarını zedeleyici, çiğneyici, hakaret edici, özel hayatlarına ve kamu haklarına tecavüz teşkil eden veya fikri mülkiyet hukuku ve ilgili diğer kanunla tarafından korunan telif hakları, patent, tasarım, ticari sır veya diğer fikri mülkiyet hakları ile bunlara ek olarak eser sahibinden izin almaksızın işleme ve derleme eser haklarına karşı ihlal ve tecavüz teşkil eden her türlü yazı, makale, resim, görüntü, fotoğraf, haber, yazılım programı veya benzeri unsurlar bulunamaz. 

c. Kin, nefret, ırkçılık, terör, bağnazlık, başkalarına karşı her türlü fiziki tecavüzü teşvik eden veya küçüklere zararlı olabilecek, rahatsız edici, saldırgan veya başkalarına saldırganlığı teşvik edici, her türlü mesaj, eklemeler ve yayınlar yapılamaz. 

d. Küçükleri şiddet ve cinselliğe yönelten, teşvik eden veya kanuna karşı faaliyetler hakkında eğitici bilgi veren, yasadışı silahların üretimi, nasıl yapıldığı, nasıl satıldığı hususunda bilgi veren mesajlar, haberler yayınlanamaz. 

e. Diğer kullanıcılara vermek üzere ve ticari amaçlı veya diğer başka yasal olmayan amaçlar için kullanmak üzere web sitesini kullananların şifre ve kişisel bilgilerini istemek veya almak kesinlikle yasaktır. 

f.  Virüs veya spam içeren veya virüs yaratan her türlü mesaj, ekleme ve yüklemeler, istenmeyen e-posta, zincirleme mektup, davetsiz toplu e-posta veya spam göndermek yasaktır. Bu ve yukarıda sayılan maddelerden herhangi birinin gerçekleştirilmiş olması hizmet sözleşmesini tek taraflı olarak sona erdirmek için yeterlidir. 

3. Yukarıda sayılan maddelerden birinin dahi gerçekleşmesi halinde veya her ne sebep olursa olsun, Kullanıcı’nın sorumluluğundaki sitede yayınlanan içerikle ilgili veya bu nedenle devlete ve/veya 3. şahıslara karşı oluşacak tüm zarar, ziyan ve cezai durumlarda sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. SetuP bu nedenlerden ötürü hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz. Tutulsa bile zararın karşılanması Kullanıcı’ya ait olacaktır. Kullanıcı SetuP’ın bu nedenlerle muhatap olacağı her türlü talebi karşılamakla ve ödemek zorunda kalacağı her türlü para cezaları dahil her türlü tazminatı, ve bu tazminat neticesinde oluşan veya oluşacak olan tüm masrafları SetuP 'a ödemekle yükümlüdür. 

4. Kod ve diğer tüm yazılımlar da dahil olmak üzere; sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri SetuP'a aittir. SetuP’ın yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz. Yazılıma ek olarak sitede bulunan tasarımların da hakkı SetuP'a aittir. Yazılım, aylık veya yıllık kiralama yöntemi ile hizmet vermektedir. Her koşulda yazılımın mülkiyeti sadece SetuP'a aittir. Kiralama süresi içinde ve sonrasında Kullanıcı yazılım üzerinde hak iddia edemez.

5. SetuP Sitenin 24 saat erişilebilir olması için çalışmaktadır. Ancak değişik sebeplerle hizmet alınan sitenin erişilebilir olmamasından sorumlu değildir. Bu Siteye erişim, her hangi bir duyuru yapılmaksızın geçici veya sürekli olarak durdurulabilir. 

6. SetuP; Sitenin kullanılması, kullanılamaması, bünyesinde sunulan bilgiler veya siteye bağlı olarak yapılan eylemler veya alınan kararlar nedeniyle kullanımında meydana gelen aksaklıktan, sitenin içerdiği materyalden, sitenin kullanımından sonra alınan bir karar veya yapılan bir eylemden doğan, kontrat, haksız fiil veya başka türlü (sınırlama olmadan, iş kaybından doğan zararlar veya kâr kaybı dahil) zararlardan sorumlu değildir. 

7. Bu İnternet Sitesinin kullanımı sırasında her hangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, kusur veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü veya hat veya sistem arızası sonucu doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiç bir zarardan, SetuP ve/veya çalışanı, bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu tutulamazlar.

8. Yedek alma sorumluluğu tamamen müşterilerimize aittir. Olası kayıplar, eksilmeler veya sitenin tamamen çalışamaz hale gelmesi durumunda kaybolan içerik nedeniyle SetuP sorumlu tutulamaz. Bu içeriğin geri yüklenmesi için zorlanamaz. Kaybolan içerikten dolayı maddi - manevi tazminat, gider, ve/veya her ne isim altında olursa olsun ücret veya hak talebinde bulunamaz.

9. SetuP müşterilere daha iyi hizmet verebilmek için, değişik özelliklerde hizmet paketi sunmuştur. Müşteri, bu paketlerden dilediğini seçmekte serbesttir. Ancak kullandığı hizmet, seçtiği paketin özellikleri ile sınırlı olacaktır. Müşterinin seçtiği paket mevcut trafik, kota vs. gibi ihtiyaçlarını karşılamıyorsa, SetuP hizmeti durdurabilir veya müşterinin fazla kullanımını faturalandırabilir. Her iki durumda da müşteri buna itiraz edemez. Ayrıca ücretsiz paketlerde SetuP tarafından kullanılmak üzere reklam ve haber alanları ayrılmıştır. Müşteri bu alanların kullanılmasına veya bu alanlarda kullanılan içeriğe itiraz edemez. Ücretsiz paket kullanan müşterilerimiz kendi sitelerinde SetuP tarafından kullanılacak reklam ve haber alanlarına, bu alanlarda kullanılacak içeriğe itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder. Ancak bu içerikler mevcut yasal düzenlemelere aykırı olamaz.

10.  Site ve servislerinin güvenliğini ihlal etmek ya da ihlal etmeye teşebbüs etmek yasaktır. Bu tarz ihlallerde hakkınızda cezai işlem uygulanabilir ve kamu davası açılabilir. Herhangi bir ihlal iddiası Site Sahibi tarafından soruşturulacak ve yasa dışı bir ihlal olduğundan şüphelenildiği takdirde soruşturmayı yürütecek ilgili yasal kurumlarla işbirliğine gidilecektir. Site servislerinin güvenliği, herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, aşağıda belirtilen koşullarda ihlal edilmiş sayılacaktır:

a.  Kullanıcının, erişim yetkisi bulunmayan bir sunucu ya da hesaba oturum açması ya da oturum açma girişiminde bulunması,

b. Kullanıcıya ait olmayan ya da kullanıcının kullanımına sunulmayan verilerin ele geçirilmesi ya da yetki dışı servislerden yararlanılmaya çalışılması,

c.  Herhangi bir sistem, alt sistem ya da iletişim ağı içinde izinsiz veri araştırması yapılması, verilerin taranması veya sistem güvenliğinde açık nokta bulma girişiminde bulunulması,

d. Geçerli yetki olmaksızın güvenlik ya da yetkilendirme sistemleri üzerinde tahrifatta bulunulması, ‘hack’ girişimi, değişiklik yapılması veya başka şekillerde sistemin yasa dışı ihlallerle bozukluğa uğratılması,

e. Bir bilgisayarı ya da sitenin veya sunulan servislerin işletimini bozacak, zarar verecek, tahrip edecek veya engelleyecek yönde ve içerikte virüslü (Truva atı –‘Trojan Horses’, solucan-‘worms’, saatli bomba-‘time bombs’, cancelbots vb.) ya da başka bilgisayar programlama unsurlarının kullanılması,

f.   Herhangi bir sistem, veri ya da bilgiye müdahale edilmesi, çalışmasının engellenmesi ya da ele geçirilerek deşifre edilmesi,

g. Hiçbir sınırlama olmaksızın, herhangi bir bilgisayar sisteminin aşırı yüklenmesini sağlayacak bir iletişim ağı trafiği oluşturularak (‘overloading’, ‘flooding’, ‘mailbombing’) sistemin çalışmaz duruma gelmesine neden olacak yollara başvurulması ve hatta bilgisayar sisteminin çökertilmesi (‘crashing’) yoluyla herhangi bir kullanıcı, ana makine (host) ya da iletişim ağına servis sunulmasının önlenmesi,

h.  Gerek aracı siteler vasıtasıyla, gerekse yazılım kullanarak veya her ne şekilde olursa olsun, usülsüz trafik yaratılması,

i.  Bir ya da daha fazla e-posta grubuna istenmediği halde aynı ya da benzer içerikli e-posta mesajları, toplu ticari reklâmlar ya da zincir mektuplar gönderilmesi,

j.   Site ve Servislerinin, başkasının yayın hakkı, ticari marka, patent ya da diğer mülki haklarını usulsüzce ele geçirmek için kullanılması, 

11. Yukarıdaki eylemlerin gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili kişi, kullanıcı ve üyelerin site ve servis erişimi sonlandırılır. İhlali gerçekleştiren kişi veya kişiler, yasalar uyarınca, hakkı ihlal edilen kişi veya site sahibine karşı mali hukuki ve cezai anlamda sorumludur. 

12. Site ve servislerinin kullanımı kapsamında yapılması yasak olan diğer eylemler şunlardır. 

a. Site ya da Servislerini kullanarak yasa dışı, zarar verici; rahatsız ve taciz edici; karşıdakini yerici, iftira, tehdit ya da nefret duyguları içerikli veya başka şekillerde sakıncalı her türlü materyalin, çocukları istismar edici ya da başkalarının özel hayatlarına veya başka haklarına tecavüz edici ya da Site Sahibinin tamamen kendi inisiyatifi altında site ve servislerinde kullanılmaması ve gönderilmemesini öngördüğü her türlü materyalin posta, e-posta ya da başka bir yolla gönderimi,

b. Yürürlükteki herhangi bir yasa ya da hükmü ihlal edecek ya da hakkında kamu davası açılmasına sebebiyet verecek bir davranışta bulunma veya bu davranışa teşvik,

c. Site yada servislerinin işlerliğine zarar verici bir davranışta bulunma,

d. Herhangi bir kişi, kurum ya da kuruluşun adını haksız şekilde kullanma; kimliğini veya şirket adını her ne şekilde olursa olsun yanlış bildirme veya tanıtma, bağlantı bilgilerinin herhangi bir bölümünde sahtecilik yapma, silme ya da değişiklik yapma,

e. Yanıltıcı ticaretle uğraşma ya da yukarıda sözü edilen eylemlerin yapılmasına izin verme ya da yapılmasına yardımcı olma. 

13. Kullanıcı; Siteyi kullanırken, site ve servislere yerleştirilen, iletilen veya bu site ve servisler aracılığıyla gönderilen her türlü materyalden sorumludur. Kullanıcı, site ve servislere iletilen veya bu site ve servisleri aracılığıyla gönderilen her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, yanıltıcı olmadığını, 3. şahısların haklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını, iyi niyetle sunulduğunu ve söz konusu bilgilerin postalanma veya iletim hakkına sahip olduğunuzu bu sözleşme koşulları gereğince kabul ve garanti etmiş sayılmaktadır. İster kullanıcılara açık isterse özel olarak göndereceği her türlü bilgide (herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, veri, metin, yazılım, müzik, ses kaydı, fotoğraf, grafik, video, mesaj veya başka her türlü materyal) sorumluluk tamamen Kullanıcı’ya aittir. Sisteme veya diğer üye veya kullanıcılara herhangi bir zarar veya yük getirdiğine inandığı takdirde SetuP, site ve servislere konulan bilgileri tamamen veya kısmen yayından kaldırabilir. SetuP, herhangi bir servise ilişkin içeriği ön-elemeye tutma, inceleme, içeriğe dikkat çekme, eleme, değiştirme, geri çevirme veya herhangi bir servis kapsamından çıkarma haklarını saklı tutmaktadır (Ancak bu yönde herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır).  

14. Kullanıcı hiç bir gerekçe göstermeksizin Günboyu Haber Yazılımını kullanmaktan vaz geçebilir. Ancak bu durumda aylık ödeme şeklini kullanıyorsa aylık, yıllık ödeme seçeneği kullanıyorsa yıllık ödeme taahhüdünü eksiksiz yerine getirmiş olmalıdır. Müşteri hiç bir nedenle kullanmadığı dönemin tutar iadesini isteyemez.

15. Her ne sebeple olursa olsun; başka yazılıma geçen, başka yazılıma geçmese bile dns değiştiren müşterilerimiz ücretsiz yazılım kullanma haklarından vaz geçmiş sayılırlar. Tekrar geri gelmeleri ancak ücretli paket satın almak koşuluyla mümkün olacaktır.

16. Sitede ücretsiz hizmetler de bulunmaktadır. SetuP ücretsiz hizmetleri ücretli hale getirme hakkını saklı tutar. Hizmetlerin bir kısmının veya tamamının geçici veya devamlı olarak kaldırılması hakkı da saklıdır. 

17. Sitede, yazılımdan veya sunucudan kaynaklı arızaların giderilmesi konusunda teknik destek servisimiz tek yetkilidir. Yazılım veya donanımdan kaynaklı arızaların çözülmesi, sistemin yeniden çalışır hale getirilmesi ücretsiz olarak sağlanacaktır. 

Ancak aşağıdaki durumlar ayrıca ücretlendirilebilir. Bu gibi durumlarda müşteri isteğinin yerine getirilebilmesi için SetuP tarafından belirlenecek tutarın peşin olarak ödenmiş olması gerekmektedir.

a. Müşteri tarafından istenen her türlü kod, modül, tasarım vs. gibi eklenti, değişiklik ve/veya düzenlemeler,

b. Müşteri tarafından yapılabilir olduğu halde, tarafımızdan istenen, reklam, haber, sayfa, resim, yazı vs. gibi alanlarda yapılacak eklemeler, düzenlemeler, değişiklikler, silme işlemleri,

c. Site paket özellikleri dışında kalan tüm talepler, ayrıca ücretlendirilerek yapılacaktır.

Arıza olsun olmasın, site ile ilgili tüm istekler, buna ek olarak sitede yaşanan olası aksaklıkların giderilmesi için tüm talep ve bildirimler http://destek.setup.com.tr adresinden bildirilmelidir. Bu site dışında hiç bir haberleşme kanalı geçerli değildir. E-posta, telefon ve/veya benzeri kanallardan gelen talepler dikkate alınmayacaktır.

18. Ücretsiz paket kullanan müşterilerimiz, sitelerini güncel tutmakla yükümlüdür. Kaynaklarımızın verimli kullanılması açısından 1 aydan daha fazla süre içerik girilmeyen, içerik girilmiş olsa dahi ziyaretçi almayan siteler, uyarılmadan sorgusuz olarak kapatılacaktır. Kullanılmadığı için kapatılan sitelerdeki içerik kayıplarından, olası zarar ve ziyandan SetuP sorumlu değildir. 

19.  SetuP yukarıda belirtilen kullanım koşullarını dilediği her zaman geliştirebilir ve güncelleyebilir. İhtilaf durumlarında SetuP kayıtları esas olarak alınacaktır. Kullanıcıların bildirdiği adres, kullanıcılara yapılacak her türlü bildirim için yasal adres kabul edilir. 

20. Yukarıda yazılı hüküm ve hukuki ilişkilerin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır. 

 

 
Bu içerik sorununuzu çözmenizde yardımcı oldu mu? evet / hayır
İlgili Makaleler Site Trafiği Nasıl Hesaplanıyor?
Haber Ekle
Kullanıcı Girişi ve Şifre İşlemleri
Genel Ayarlar
Dns Adreslerimiz
İçerik Detayları
İçerik Numarası: 27
Kategori: Genel Bilgiler
Verilen Puan (Oylar): İçerik Puanı 4.4/5.0 (64)

 
« Geri Dön

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid